Jumat, 07 Agustus 2015

Cinta Kepada Allah

Mencintai Allah adalah Ibadah yang paling Agung.
Cinta yang merupakan ibadah ini mengharuskan seorang muslim merendahkan dirinya di hadapan Allah, mengagungkan Allah, yang akhirnya akan membawa seseorang untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah.

Inilah cinta yang merupakan ibadah. Barang siapa yang menyerahkan cinta seperti ini kepada selain Allah maka dia telah berbuat syirik besar.
Allah SWT berfirman :" Dan diantara orang orang yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu sekutu Allah, mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang orang yang berimanmaka cinta mereka kepada Allah jauh lebih besar" (QS: Al Baqarah :165)

Adapun cinta yang merupakan tabi'at manusia, seperti cinta keluarga, harta, pekerjaan dan lain lain, maka diperbolehkan selam tidak melebihi cinta kita kepada Allah.
Apabila seseorang mencintai perkara pperkara tersebut melibihi cintanya kepada Allah maka dia telah melakukan dosa BESAR.

Allah berfirman : Katakanlah:" jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri,kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatiri keruiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai, ituu semua adalah lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan -Nya, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik". (QS:At Taubah:24)

Ketika terjadi pertentangan antara dua kecintaan maka disini akan nampak siapa yang lebih dia cintai. dan akan nampak siapa yang cintanya benar dan siapa cintanya hanya sebatas ucapan.

Diantara cara untuk memupuk rasa cinta kita kepada Allah adalah dengan:
  1. Mentadabburi ayat-ayat Al Quran
  2. Memikirkan tanda-tanda kekuasaanAllah di alam semesta
  3. Mengingat-ingat berbagai keikmatan yang allah berikan.
(ustd Abdullah Roy)

#cinta #cintaAllah